Uusien liittymien hinnat vuonna 2023

AVO pidättää oikeuden tarkistaa alla olevia liittymähintoja, mikäli liittymän rakentamisen kustannusten nousu sitä edellyttää.

1. & 2. vaihe, uusi liittymä:

- vesi 11.000 €

- viemäri 14.000 €

- vesi ja viemäri 18.500 €

- viemäri (kaupungin vesi) 12.750 €

1 & 2 vaihe, aiemmin maksetun varauksen käyttöönotto:

- vesi 5.000 €

- viemäri 8.500 €

- vesi ja viemäri 13.500 e

3. vaihe (Salonkylä), uusi liittymä:

- vesi 19.500 €

- viemäri 23.500 €

- vesi ja viemäri 26.500 €

3. vaihe (Salonkylä), aiemmin maksetun varauksen käyttöönotto:

vesi 5.000 €

viemäri 8.500 €

vesi ja viemäri 13.500 €


Liittymismaksu sisältää:

- putkien kaivuu ja asennus pehmeään maahan 100 metriä liittymäkohdasta runkojohtoon tai lähimpään kiinteistöjohdon haaraan,
putkimateriaali ko. matkalla

- liittymäkohdan ylöskaivuu (runkojohto, kiinteistöhaara, liitosten tekeminen, venttiilien ja takaiskuventtiilien asennus, tarvikkeet ja
materiaalit liittymäkohdassa)

- vesimittari

jätevesipumppaamo (korkea lämmittämätön malli) ja sen asennus tarvikkeineen

Maksu ei sisällä:

- yli 100 metrin kaivuu ja putkien hinta 100 m ylittävältä matkalta

- vesimittarin asennus

- lämmitettävästä pumppaamosta perittävä lisähinta

- sähköasennukset kaapelointeineen (mm. pumpun ja häiriöilmaisinvalon kytkentä)

- louhinta, lisäeristys ym. normaalista pehmeän maan kaivuusta poikkeavat ratkaisut

- tien alitus lupineen, lupamaksuineen ja mahdollisine korvauksineen

- vesistön alitus lupineen, lupamaksuineen ja mahdollisine korvauksineen

- johtojen sijoitusluvan hakeminen ja siitä aiheutuvat maksut ja korvaukset

- Naantalin kaupungille menevät kapasiteettivarausmaksut

- muut mahdolliset kolmannelle menevät maksut


Nämä rajoitukset koskevat sekä täysin uusia liittymiä että aiemmin otetun ja maksetun varauksen käyttöönottoa. Hinnasto on voimassa vain rakennetun verkoston alueella. Pitkien ja/tai hankalien vetojen
osalta harkitaan, onko liittyminen ollenkaan tarkoituksenmukaista.
Kaikki putkiliitokset ja kaikki putki- ja tarvikehankinnat tehdään
osuuskunnan toimeksiannosta. Tapauskohtaisesti hallitus voi suostua
siihen, että liittyjä tekee itse tai teettää aputöitä
osuuskunnan valvonnassa.

Mikäli kahdelle kiinteistölle asennetaan yhteinen pumppaamo, vastaavat liittyjät yhteisvastuullisesti pumppaamon virheellisestä käytöstä mahdollisesti aiheutuvasta vahingosta. Liittymähinnasta myönnetään 2.000 euron alennus, mikäli kahdelle kiinteistölle asennetaan yhteinen pumppaamo.

Hinnat ovat voimassa vuoden 2024 loppuun edellä olevin rajoituksin.

Jos olet kiinnostunut, ota yhteyttä mielellään sähköpostitse

kselan(at)dnainternet.net tai puhelimitse 0405015206 / Kai Selander