JÄLKILIITTYMIEN HINNAT I JA II VAIHEEN OSALTA

Jälkiliittymällä tarkoitetaan kaikkia vesi- ja viemäriliittymiä, jotka toteutetaan varsinaisen rakennusvaiheen jälkeen. Jälkiliittymä voi koskea vesi- ja viemäriliittymää, tai vesi/ viemäriliittymää, kun jompi kumpi liittymä on jo kiinteistöllä. Varsinaisen rakennusvaiheen jälkeen ei pelkän vesi- ja/tai viemärivalmiuden toteuttaminen kiinteistöille ole mahdollinen. Jälkiliittymällä tarkoitetaan liittymää, jolla on jo liittymävalmius sekä liittymää, jolla ei ole liittymävalmiutta.

Jälkiliittymien hinnat ovat seuraavat:

- vesi- ja viemäriliittymä 17.700 e

- vesiliittymä 11.883 e

- viemäriliittymä 15.058 e

Mainituista hinnoista vähennetään mahdollisesti jo suoritettu 5.000 euron liittymävalmiusmaksu.

Osuuskunta toimittaa kustannuksellaan liittymiin pumpulle asti kaikki tarvikkeet kaivo ja pumppu mukaan lukien, sekä suorittaa sähkökytkennän kiinteistönomistajan pumpulle tuomasta syötöstä.

Mikäli tonttiliittymän pituus ylittää 100 metriä runkolinjan liittymäkohdasta, liittyjä joutuu kustantamaan ylimenevän matkan kaivuun ja putket. Mikäli tonttiliittymän kaivuu edellyttää esimerkiksi louhintaa, lisäeristämistä tai sähkölämmitettäviä putkia, liittyjä joutuu maksamaan tällaiset ylimääräiset kustannukset.

Edellä olevat maksut ovat voimassa vuonna toistaiseksi. Osuuskunnan kokous vahvistaa liittymien hinnat vuosittain.

HALLITUS