Vesiliittymä

Osakas on vastuussa kiinteistönsä laitteiden kunnosta ja toimivuudesta liittymäsopimuksen mukaisen vastuurajan mukaisesti.

Osuuskunta on hankkinut verkostoonsa automaattinen vedenkulutuksen tarkkailujärjestelmän, joka tuottaa hälytyksiä poikkeuksellisen suuresta vedenkulutuksesta, joka voi merkitä putkirikkoa ja siitä aiheutunutta vuotoa. Mikäli tarkkailujärjestelmästä ilmenee poikkeuksellista kulutusta, osuuskunta ryhtyy selvittämään kulutuksen syytä mahdollisen putkivuodon löytämiseksi tai poissulkemiseksi. Tutkimisessa suljetaan linja kerrallaan ja se on tehtävä yöllä, kun oletettavaa kulutusta ei juurikaan ole. Tutkiminen edellyttää kahta henkilöä ja aiheuttaa kustannuksia. Tutkimisesta pyritään ilmoittamaan osakkaille tekstiviestillä etukäteen.

Tämän vuoksi osakkaita kehotetaan pitämään kiinteistönsä laitteet kunnossa ja ilmoittamaan isännöitsijälle, mikäli viallisesta laitteesta aiheutuu ylimääräistä, jatkuvaa kulutusta. On myös suositeltavaa ilmoittaa isännöitsijälle suuremmasta yksittäisestä kulutuksesta (esim. paljun täyttäminen).

Osakasta kehotetaan sulkemaan veden tulosuunnassa välittömästi vesimittaria edeltävä venttiili (yleensä kierrettävä sininen venttiili), mikäli rakennus on käyttämättä pitempään (yli viikon).

Vesimittarit

Vesimittari on osuuskunnan omaisuutta. Vain osuuskunta saa asentaa tai asennuttaa tai poistaa mittarin.

Mikäli on tarvetta poistaa vesimittari esimerkiksi talveksi, irrotus- ja kiinnitystyö on tilattava tekniseltä isännöitsijältä (Mika Törne 0400 774351). Liittyjällä ei ole oikeutta mittarin irrottamiseen tai asentamiseen. Irrottamisesta ja asentamisesta peritään vahvistettu korvaus 62 euroa (sis. alv).

Kylmiin tiloihin asennettavat mittarit eivät ole sallittuja. Mikäli mittari rikkoutuu liittyjästä johtuvasta syystä, esimerkiksi jäätymisestä, mittari ja vaihtokulut laskutetaan asiakkaalta.

Jätevesiliittymä

Kiinteistökohtaiset pumppaamot ovat osuuskunnan vastuulla ja omaisuutta. Kiinteistönomistaja on vastuussa pumppaamon sähkötöistä ja oikeasta käytöstä. Sähkökytkennät saa suorittaa ainoastaan pätevöitynyt sähköasentaja ja asennustöissä on noudatettava pumppaamon asennus- ja käyttöohjeita. Pumppaamon asennuspaikan läheisyydessä suoritettavien maanrakennustöiden, maanpinnan muutostöiden tai maanmuokkaustöiden yhteydessä on huolehdittava siitä, että maanpinta viettää poispäin pumppaamosta, ettei pintavesiä pääse juoksemaan säiliötä kohti.

Pumppaamon asennus-ja käyttöohje


Viemärin käyttö

Viemäriin saa johtaa ainoastaan seuraavia:

· Astian- ja pyykinpesuvedet

· Siivousvedet

· Peseytymisvedet

· WC:n huuhteluvedet WC-papereineen

Viemäriin ei saa laittaa esimerkiksi seuraavia:

· Kiinteistön hulevedet, hiekka, multa

· Rasva (esim. kinkun rasva), kahvinporot, ruokajätteet (esim. perunankuoret)

· Talouspaperi, tekstiilit, muovit, pumpulipuikot, vaipat, terveyssiteet

· Liuottimet, bensiini, hapot, voimakkaat desifiointiaineet, maalit, lakat, lääkkeet

Viemäriä ei saa käyttää sähkökatkon aikana eikä myöskään silloin, kun viemärin hälytysvalo palaa. Jos hälytysvalo palaa, ota yhteyttä tekniseen isännöitsijään (Mika Törne 0400 774351).

Viemärin huuhtelu

Mikäli viemäri tulee olemaan pitkään (useita kuukausia) käyttämättä, suositellaan ennen käytön lopettamista päästämään viemäriin runsaasti vettä (vähintään 200 - 300 litraa, kustannus 1-1,5 euroa), jotta tonttiviemärissä mahdollisesti oleva kiintoaines huuhtoutuisi runkolinjaan, jossa on jatkuva virtaus, ja viemäri pysyisi jatkuvasti kunnossa.