Mikäli osuuskunnan jäsen myy tai muutoin luovuttaa kiinteistönsä, liittyjän tulee ilmoittaa osuuskunnalle kirjallisesti kiinteistön luovutuksesta.

Liittyjän tulee sisällyttää kauppakirjaan tai muuhun luovutuskirjaan ehto, jonka nojalla liittyjän sopimus siirretään luovutuksensaajalle ja jonka nojalla luovutuksensaaja sitoutuu noudattamaan kaikkia sen ehtoja. Kiinteistön omistaja sitoutuu pysyttämään tässä sopimuksessa tarkoitetut osuuskunnan oikeudet johtojen ja laitteiden sijoittamiseen luovutuksensaajaa sitovina.

Luovutuksensaaja tulee sopimusosapuoleksi, kun osuuskunta on hyväksynyt sopimuksen siirron. Osuuskunta ilmoittaa luovutuksensaajalle siirron hyväksymisestä. Siirron hyväksyminen edellyttää, että liittymismaksu on maksettu ja muut sopimuksen ehdot on täytetty ja uusi liittyjä on ottanut edellä mainitut velvoitteet nimenomaisesti vastatakseen. Muussa tapauksessa luovutuksensaaja katsotaan uudeksi liittyjäksi, jonka kanssa tehdään uusi liittymis- ja käyttösopimus ja jolta veloitetaan liittymismaksu.

Omistajanvaihdoksen rekisteröinnistä peritään rekisteröimismaksu, jonka määrä on 100 euroa (sis. Alv).