Mittarin luenta

Veden- ja jätevedenkulutus laskutetaan kahdesti vuodessa, joulukuussa ja kesäkuussa.
Laskutus tapahtuu osakkaan ilmoittaman vesimittarilukeman perusteella.

Mikäli liittyjällä on käytössään vain viemäri, liittyjän tulee ilmoittaa
jätevesipumppaamon käyttötunnit, jotka näkyvät pumppaamon kannen alla olevasta
näyttötaulusta. Lukemista varten on avattava pumppaamon kansi poistamalla
lukituspultti ja mutteri. Tämän jälkeen pidetään sähkökeskuksen testipainiketta
painettuna niin kauan, että voit lukea tuntilukeman mittarin näytöltä. Lukemisen
jälkeen pumppaamon kansi on suljettava ja lukittava pultilla. Jos tarvitset
apua pumppaamotuntien luentaan, ota yhteyttä isännöitsijä Mika Törneen, puh.
0400 774 351. Mikäli osakkaalla on vesimittari, pumpun käyttötunteja ei tule
ilmoittaa.

Ilmoitukset tehdään ensisijaisesti alla olevasta linkistä vuosittain viimeistään 30.11. ja
10.6.

Mikäli osakkaalla ei ole mahdollista käyttää linkkiä ilmoittamiseen, lukeman voi
ilmoittaa vaihtoehtoisesti sähköpostilla (tarja.aalto@aallon.fi) tai
puhelimella tai 02-2733232). Ilmoituksesta täytyy ilmetä osakkaan etu- ja
sukunimi, kiinteistötunnus ja vesimittarin lukema kuutiometrin tarkkuudella tai
jätevesipumpun lukema tunnin tarkkuudella. Kiinteistötunnuksen tulee olla sama
kuin liittymissopimuksessa. Mikäli samalla kiinteistötunnuksella on useita
liittymiä, kukin kohde täytyy yksilöidä nimellä esim. ”mökki” tai numerolla tai
kirjaimella.

Kiinteistötunnus löytyy esimerkiksi edellisestä laskusta.

Mikäli kulutus jää alle 30 m³ vuodessa, riittää yksi ilmoitus marraskuussa.
Ilmoituksen voi tehdä mökkikauden päätyttyä aikaisemminkin. Tällöin tulee vain
yksi lasku vuosittain joulukuussa.

Vesilaskut lähetetään ensisijaisesti e-laskuna osakkaan verkkopankkiin, jossa osakkaan
tulee etukäteen hyväksyä Ampuminmaan vesihuolto-osuuskunta e-laskun
lähettäjäksi. Muussa tapauksessa lasku lähetetään osakkaan ilmoittamaan
sähköpostiosoitteeseen. Tällöin laskut tulevat osoitteesta ”services.europe@liaison.com”.
Osakkaita pyydetään tarkistamaan sähköpostinsa asetukset, että ne sallivat
kyseisen lähettäjän, jotta laskut eivät mene roskapostiin. Poikkeustapauksessa
laskut lähetetään osakkaalle erityisestä pyynnöstä paperilaskuna, mistä
peritään 6,20 euron korvaus.

Mikäli osakas ei ilmoita mittarilukemaansa, mittari luetaan isännöitsijän toimesta,

mistä aiheutuva kustannus peritään liittyjältä.

Tässä on linkki vesimittarin lukeman ilmoittamista varten