Mittarin luenta

Veden- ja jätevedenkulutus laskutetaan kahdesti vuodessa, joulukuussa ja kesäkuussa. Laskutus tapahtuu osakkaan ilmoittaman vesimittarilukeman perusteella.

Mikäli liittyjällä on käytössään vain viemäri, liittyjän tulee ilmoittaa jätevesipumppaamon käyttötunnit, jotka näkyvät pumppaamon kannen alla olevasta näyttötaulusta. Kansi avataan poistamalla pultti ja nostamalla kansi. Tuntimittarin lukema tulee näkyviin, kun painetaan testinappia.

Ilmoitukset tehdään ensisijaisesti alla olevasta linkistä vuosittain viimeistään 30.11. ja 10.6.

Mikäli osakkaalla ei ole mahdollista käyttää linkkiä ilmoittamiseen, lukeman voi ilmoittaa vaihtoehtoisesti sähköpostilla (avo.vesimittarit@gmail.com) tai puhelimella tai 02-2733205). Ilmoituksesta täytyy ilmetä osakkaan etu- ja sukunimi, kiinteistötunnus ja vesimittarin lukema kuutiometrin tarkkuudella. Kiinteistötunnuksen tulee olla sama kuin liittymissopimuksessa. Mikäli samalla kiinteistötunnuksella on useita liittymiä, kukin kohde täytyy yksilöidä nimellä esim. ”mökki” tai numerolla tai kirjaimella.

Kiinteistötunnus löytyy esimerkiksi edellisestä laskusta.

Mikäli kulutus jää alle 30 m³ vuodessa, riittää yksi ilmoitus marraskuussa. Ilmoituksen voi tehdä mökkikauden päätyttyä aikaisemminkin. Tällöin tulee vain yksi lasku vuosittain joulukuussa.

Vesilaskut lähetetään pääsääntöisesti osakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tällöin laskut tulevat osoitteesta ”services.europe@liaison.com”. Osakkaita pyydetään tarkistamaan sähköpostinsa asetukset, että ne sallivat kyseisen lähettäjän, jotta laskut eivät mene roskapostiin. Poikkeustapauksessa laskut lähetetään osakkaalle erityisestä pyynnöstä paperilaskuna, mistä peritään 6,20 euron korvaus.

Mikäli osakas ei ilmoita mittarilukemaansa, mittari luetaan isännöitsijän toimesta, mistä aiheutuva kustannus peritään liittyjältä.