Veden- ja jätevedenkulutus laskutetaan jatkossa kahdesti vuodessa, joulukuussa ja kesäkuussa. Laskutus tapahtuu osakkaan ilmoittaman vesimittarilukeman perusteella, koska mittarien etäluentaa ei ole saatu kattavasti käyttöön.
Ilmoitukset tehdään ensisijaisesti alla olevasta linkistä vuosittain viimeistään 30.11. ja 10.6.
Mikäli osakkaalla ei ole mahdollista käyttää linkkiä ilmoittamiseen, lukeman voi ilmoittaa vaihtoehtoisesti sähköpostilla tai puhelimella (avo.vesimittarit@gmail.com tai 02-2733218). Ilmoituksesta täytyy ilmetä osakkaan etu- ja sukunimi, kiinteistötunnus ja vesimittarin lukema kuutiometrin tarkkuudella. Kiinteistötunnuksen tulee olla sama kuin liittymissopimuksessa.

Kiinteistötunnus löytyy esimerkiksi edellisestä laskusta.

Mikäli kulutus jää alle 30 m³ vuodessa, riittää yksi ilmoitus marraskuussa. Ilmoituksen voi tehdä mökkikauden päätyttyä aikaisemminkin. Tällöin tulee vain yksi lasku vuosittain joulukuussa.

Vesilaskut lähetetään pääsääntöisesti osakkaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tällöin laskut tulevat osoitteesta services.europe@liaison.com. Osakkaita pyydetään tarkistamaan sähköpostinsa asetukset, että ne sallivat kyseisen lähettäjän, jotta laskut eivät mene roskapostiin. Poikkeustapauksessa laskut lähetetään osakkaalle erityisestä pyynnöstä paperilaskuna. Jatkossa laskut on mahdollista saada myös e-laskuna.